Комплексна юридична допомога іноземцям, експатам та особам польського походження

Ми надаємо допомогу іноземцям в Управлінні у справах іноземців (Відділ у справах громадян та іноземців), а також в інших установах і судах.

Ми займаємося питаннями, щодо:

 • отримання карт тимчасового проживання;
 • отримання карт постійного проживання;
 • допомоги у створенні та придбанні компаній;
 • отримання дозволів на роботу;
 • отримання віз;
 • отримання резиденції ЄС;
 • транскрипції (реєстрації) іноземних актів цивільного стану;
 • справ, пов’язаних з підтвердженням і відновленням громадянства.

Ми ведемо складні та проблемні справи, а за необхідності надаємо повний спектр послуг англійською мовою.

Адвокатська контора допоможе Вам у питаннях, пов’язаних з імміграційним правом та отриманням польського громадянства, отриманням карти проживання та підтвердженням громадянства.

Наявність польського громадянства гарантує повні громадянські права, можливість участі у виборах та отримання паспорта. Набуття польського громадянства рівносильне набуттю громадянства Європейського Союзу.

Основним способом набуття польського громадянства згідно Конституції Республіки Польща є народження від батьків, які є громадянами Польщі. Це основний і найпоширеніший спосіб набуття громадянства неповнолітньою особою, оскільки він є автоматичним та не вимагає жодних заяв чи провадження. Цей метод також відомий як закон або право крові.

Інші способи набуття громадянства визначені в Законі про польське громадянство від 2 квітня 2009 року. Він передбачає чотири способи набуття громадянства:

 • за законом
 • шляхом надання польського громадянства
 • визнання польським громадянином

шляхом відновлення польського громадянства

Неповнолітній набуває польське громадянство за народженням у двох випадках:

 • згідно праву крові: хоча б один із батьків є громадянином Польщі
 • згідно праву землі: неповнолітній народився на території Республіки Польща, але його батьки невідомі, не мають громадянства або їх громадянство не визначено.

Неповнолітній набуває громадянство, якщо він був знайдений на території Республіки Польща, а його батьки невідомі.

Неповнолітній може набути громадянство унаслідок усиновлення, тобто усиновлення батьками, які є громадянами Польщі. Якщо неповнолітньому не виповнилося 16 років, вважається, що він набув громадянство з днем свого народження.

Польське громадянство також можна набути шляхом репатріації. Йдеться про поляків, проживання яких на території Республіки Польща було неможливе у силу депортації, заслання та політичних переслідувань. Це питання детально врегульовано у Законі від 9 листопада 2000 року «Про репатріацію».

Польське громадянство надається іноземцю Президентом Республіки Польща у формі рішення. Клопотання необхідно подати особисто або надіслати поштою до воєводи за місцем проживання або до консула, якщо іноземець перебуває за кордоном. Після чого клопотання надходить до Міністра внутрішніх справ і передається президенту. Президент може надати громадянство будь-якому іноземцю за його/її заявою. У цьому випадку немає часових вимог щодо перебування іноземця на території Республіки Польща для отримання громадянства.

Стосується іноземців, які постійно проживають на території Республіки Польща протягом достатньо тривалого періоду часу (це може бути відповідно 2, 3 або 10 років)

Визнання відбувається на підставі дозволу на поселення / дозволу на проживання або дозволу на постійне проживання. Важливо, щоб іноземець мав стабільне і регулярне джерело доходу і право власності на житло.

Необхідний термін перебування на території Республіки Польща буде скорочено до 2 років, якщо іноземець:

 • перебуває у шлюбі не менше 3 років з особою, яка має польське громадянство
 • не має громадянства
 • має дозвіл на поселення, отриманий у зв’язку з польським походженням
 • має статус біженця, наданий Республікою Польща.

Крім того, іноземець, який претендує на визнання громадянином Польщі зобов’язаний знати польську мову. Спеціальні правила визначають, чи дійсно іноземець перебував на території Республіки Польща протягом певного періоду часу. Визнання відбувається за заявою, поданою воєводі.

Це стосується виключно іноземців, які втратили громадянство до 1 січня 1999 року. Відновлення громадянства здійснюється за рішенням Міністра закордонних справ за заявою відповідної особи. Громадянство Польщі не відновлюється лише з важливих причин, зазначених в законі (наприклад, добровільна військова служба іноземця в арміях держав Осі та дії на шкоду Республіки Польща під час Другої світової війни). Відновлення та визнання польським громадянином також не відбудеться, якщо це може загрожувати державній безпеці та громадському порядку.

Неповнолітньому громадянство надається у будь-якому випадку за заявою його законного представника. У разі непорозумінь кожна зі сторін може звернутися до суду. Такса за заяву про визнання громадянином Польщі становить 219 злотих, за винятком безкоштовних заяв щодо вибору громадянства дітям чиї батьки мають різне громадянство. Як правило, розгляд заяви займає два-три роки.

Іноземець, який має намір перебувати в Польщі більше 3 місяців, може подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. Рішення про дозвіл на тимчасове проживання видається на термін не більше 3 років. Проте, карта тимчасового проживання може бути видана на коротший термін, якщо підстава для її оформлення обґрунтовує коротше перебування. Основними підставами для видачі дозволу на тимчасове проживання є:

 • працевлаштування;
 • ведення господарської діяльності;
 • возз’єднання сім’ї;
 • проживання з громадянином Польщі;
 • навчання.

Карта постійного проживання дає право проживати на території Польщі та відкриває доступ до польського ринку праці без необхідності отримання додаткових дозволів. Дозвіл на постійне проживання видається на невизначений термін, а сама карта дійсна протягом 10 років. Через 10 років слід замінити карту на нову, скориставшись процедурою заміни.

Дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС дає право на постійне проживання та працевлаштування в Польщі. Це дозвіл, схожий за характером на дозвіл постійного проживання. Рішення видається на невизначений термін, проте карта дійсна протягом 5 років (а не як у випадку з 10-річною картою постійного проживання). Попри посилання у назві на Європейський Союз, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, як правило, дає право лише на проживання та працевлаштування на території Польщі.

Цей дозвіл дає право на виїзд до інших країн Шенгенської зони, але перебування іноземця на його підставі не може перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

Для працевлаштування іноземця в Польщі необхідний чинний документ, який легалізує його працевлаштування і таким чином надає йому доступ до польського ринку праці. Процедура розпочинається за письмовою заявою суб’єкта, який має намір доручити виконання роботи іноземцю. Правила також містять багато винятків, коли дозвіл на роботу для іноземців не потрібен. Дозвіл на роботу слід відрізняти від легалізації перебування іноземця на території Польщі. Дозвіл на роботу дає право працевлаштування в Польщі за умови, що існують підстави для легалізації перебування іноземця. Адвокатська контора надає допомогу роботодавцям, які наймають іноземців.

Адвокатська контора надає допомогу у створенні або купівлі юридичних осіб іноземцями. Варто зазначити, що частки в товаристві з обмеженою відповідальністю також можуть набути особи, які не мають підстави до перебування в Польщі, а також особи, які на даний момент не перебувають у Польщі (частка може може бути придбана представником).