Prawo gospodarcze, rozwody, nieruchomości, spadki

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika zajmuje się pomocą prawną dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz osób prawnych.

Do zakresu działalności Kancelarii Adwokackiej należy przede wszystkim szeroko rozumiane prawo karne. Służymy wsparciem na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego do postępowania kasacyjnego włącznie, a także w postępowaniu karnym wykonawczym.

Kancelaria zajmuje się obsługą  i doradztwem dla przedsiębiorców, mając świadomość, że oczekują Państwo w pierwszej kolejności prostych i efektywnych rozwiązań.

Specjalizujemy się także w prawie imigracyjnym i w sprawach związanych z nabywaniem obywatelstwa polskiego. Zapewniamy pełną pomoc dla cudzoziemców we wszystkich postępowaniach przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Pomożemy w uzyskaniu karty pobytu, wizy i rezydencji EU.

Adwokat Maciej Bartnik prowadzi także sprawy rozwodowe i inne sprawy między małżonkami oraz sprawy między rodzicami a dziećmi.

Oferujemy pomoc także dla osób na stałe przebywających poza granicami kraju.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną  w języku polskim i angielskim.

Kancelaria prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego i prawa imigracyjnego, a także:

 • prawa gospodarczego;
 • prawa nieruchomości;
 • spraw związanych z kryptowalutami;
 • prawa rodzinnego i spadkowego.

Prawo Rodzinne

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika prowadzi sprawy :

 • o rozwód i separację;
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • o unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym;
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu alimentów -pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów);
 • władza rodzicielska,  rozwiązanie przysposobienia;
 • pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

Prawo Gospodarcze

Kancelaria Adwokacka zapewnia pełną obsługę prawną dla przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego jak i innych podmiotów gospodarczych.

Działalność obejmuje w szczególności:

 • pomoc w odzyskaniu należności,
 • założenie i rejestrację spółki, rejestracje zmian w KRS,  sporządzanie umów spółek,
 • bieżącą obsługę firm poprzez sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku.