Przed sądem we wszystkich instancjach

Służymy Państwu pomocą zarówno przed sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed prokuraturą lub policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.

Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym.

Występujemy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa (również wypadku drogowego).

Prowadzimy także sprawy w postępowaniu wykonawczym, w tym sprawy o udzielenie przerwy w karze lub odroczenie wykonania kary. Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy o wydanie wyroku łącznego, a także w sprawach o przedterminowe zatarcie skazania.

Służymy państwu pomocą w szczególności  w zakresie:

 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwa z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe, internetowe ),
 • przestępstw o charakterze seksualnym,
 • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • wypadków komunikacyjnych i kolizji,
 • błędów lekarskich,
 • przestępstw korupcyjnych,
 • przestępstw gospodarczych,
 • prawo karne skarbowe,
 • spraw dla których właściwe rzeczowo są Sądy Wojskowe,
 • a także w sprawach o wykroczenia, oraz w postępowaniu dla nieletnich.

Szukasz pomocy?

Skontaktuj się z nami aby przekazać niezbędne informacje w celu weryfikacji zakresu pomocy.