Kontakt
KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ BARTNIK
mapa ul. Kotlarska 6/3
31-539 Kraków

 

 
tel. kom. (48)  608 011 931
   
e-mail bartnik@krakow-adwokat.pl

 

 

Prawo karne

 

        Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Służymy Państwu pomocą zarówno przed Sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed prokuraturą lub  policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania.
Naszym celem jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy  w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym.

Występujmy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa (również wypadku drogowego) 

Służymy państwu pomocą w szczególności  zakresie: przestępstw przeciwko, mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczych.
     
Kancelaria Adwokacka sporządza apelacje od wyroków Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych, a także kasacje do Sądu Najwyższego, istnieje również możliwość reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Kancelaria pomoże Państwu, także w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu dla nieletnich.