Kontakt
KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ BARTNIK
mapa ul. Kotlarska 6/3
31-539 Kraków

 

 
tel. kom. (48)  608 011 931
   
e-mail bartnik@krakow-adwokat.pl

 

 

Profil Kancelarii

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką adwokata Macieja Bartnika:

  •     prawo karne
  •     prawo gospodarcze   
  •     nieruchomości
  •     prawo nowych technologii / prawo internetowe
  •     prawo cywilne 
  •     prawo rodzinne i spadkowe
  •    sprawy obywatelskie - prawo imigracyjne

   
Prawo karne
 
Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Służymy Państwu pomocą zarówno przed Sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed prokuraturą lub, policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.
     Naszym celem jest ograniczenie lub jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

     Występujemy  w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym.

     Występujemy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa (również wypadku drogowego). 

     Służymy Państwu pomocą w szczególności w zakresie: przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych oraz przestępstw o charakterze gospodarczym.
     
     Kancelaria Adwokacka sporządza apelacje od wyroków Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych a także kasacje do Sądu Najwyższego, istnieje również możliwość reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

     Kancelaria pomoże Państwu, także w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu dla nieletnich.

 
Prawo Gospodarcze

Kancelaria Adwokacka zapewnia pełną obsługę prawną dla przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego jak i innych podmiotów gospodarczych. 

Działalność obejmuje w szczególności: 
- pomoc w odzyskaniu należności,
- założenie i rejestrację spółki, rejestracje zmian w KRS,  sporządzanie umów spółek,
- bieżącą obsługę firm poprzez sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach.

 

Prawo nowych technologii, prawo Internetowe

      Służymy Państwu pomocą we wszelkiego rodzaju zagadnieniach prawnych związanych z nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem nowego medium jakim jest Internet.


      Kancelaria może reprezentować Państawa między innymi w przypadku naruszenia praw autorskich na stronach internetowych, jak i oskarżenia o posiadanie na komputerze lub rozpowszechnianie za pomocą sieci Internet  nielegalnych treści (np. z wykorzystaniem programów typu P2P, sieci społecznościowyh, itp.).
 

     Zapewniamy nie tylko znajomość regulacji prawnej w tym zakresie, ale także odpowiednią biegłość w problemach natury technicznej związanymi z Internetem.
 
     Nasze działania mogą ograniczać się do sporządzenia opinii prawnej, udzielenia porady, bądź też reprezentowania Państwa interesów w toczącym się postępowaniu w charakterze pełnomocnika w procesie cywilnym, bądź obrońcy w procesie karnym.
 

 

Prawo Rodzinne

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika prowadzi sprawy : 

- o rozwód i separację; 
- o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
- o unieważnienie małżeństwa;
- sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym;
- sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu alimentów -pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów);
- władza rodzicielska,  rozwiązanie przysposobienia;
- pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

 
Prawo spadkowe:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku.

 
Prawo cywilne:

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika zajmuje się sporządzaniem pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków wznowienie postępowania i reprezentacją klientów w postępowaniu sądowym.

Prowadzeniem spraw z zakresu prawa lokalowego (najem, eksmisje).

 

Sprawy obywatelskie:
 

Kancelaria pomoże Państwu w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego,  uznanie za obywatela  polskiego, a także w sprawach o przywrócenie obywatelstwa na każdym etapie postępowania.